Znižuje sa cena ocele, náš kôš odstredivky má nižšie náklady a lepší čas dodania

Tureckí výrobcovia ocele očakávajú, že EÚ ukončí úsilie o implementáciu nových protekcionistických opatrení, zreviduje existujúce opatrenia v súlade s rozhodnutiami WTO a uprednostní vytváranie podmienok voľného a spravodlivého obchodu.

„EÚ sa nedávno pokúsila vytvoriť nové prekážky vývozu šrotu,“ hovorí generálny tajomník Združenia tureckých výrobcov ocele (TCUD) Veysel Yayan.„Skutočnosť, že EÚ sa snaží zabrániť vývozu šrotu, aby poskytla dodatočnú podporu svojmu vlastnému oceliarskemu priemyslu predložením Zelenej dohody, je úplne v rozpore s dohodami o voľnom obchode a colnej únii medzi Tureckom a EÚ a je neprijateľná.Implementácia vyššie uvedenej praxe nepriaznivo ovplyvní úsilie výrobcov v cieľových krajinách splniť ciele Zelenej dohody.“

„Predchádzanie vývozu šrotu povedie k nespravodlivej hospodárskej súťaži tým, že výrobcom ocele v EÚ na jednej strane poskytne výhodu pri obstarávaní šrotu za nižšie ceny a na druhej strane investície, činnosti spojené so zberom šrotu a snahy výrobcov šrotu v EÚ o zmenu klímy byť nepriaznivo ovplyvnené klesajúcimi cenami, v rozpore s tým, čo sa tvrdí,“ dodáva Yayan.

Produkcia surovej ocele v Turecku sa medzitým v apríli prvý mesiac od novembra 2021 zvýšila, pričom medziročne vzrástla o 1,6 % na 3,4 milióna ton.Štvormesačná produkcia však medziročne klesla o 3,2 % na 12,8 mil.

Konečná spotreba ocele v apríli klesla o 1,2 % na 3 milióny ton, poznamenáva Kallanish.V januári až apríli klesla o 5,1 % na 11,5 mil.

Aprílový vývoz výrobkov z ocele klesol o 12,1 % na 1,4 milióna ton, pričom hodnota vzrástla o 18,1 % na 1,4 miliardy USD.Štvormesačný export klesol o 0,5 % na 5,7 milióna ton a zvýšil sa o 39,3 % na 5,4 miliardy USD.

Dovoz v apríli klesol o 17,9 % na 1,3 milióna ton, no jeho hodnota vzrástla o 11,2 % na 1,4 miliardy USD.Štvormesačný dovoz klesol o 4,7 % na 5,3 milióna ton, pričom hodnota vzrástla o 35,7 % na 5,7 miliardy USD.

Pomer vývozu k dovozu vzrástol na 95:100 z 92,6:100 v januári až apríli 2021.

Pokles svetovej produkcie surovej ocele pokračoval aj v apríli.Spomedzi 15 najväčších krajín na svete produkujúcich surovú oceľ zaznamenali pokles všetky okrem Indie, Ruska, Talianska a Turecka.


Čas odoslania: 16. júna 2022